สถาบันราชประชาสมาสัย

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ที่อยู่ : 15 หมู่ 7 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ต.บางหญ้าแพรก

อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

โทรศัพท์ 02 385 9135 - 7, 02 394 0166 ต่อ 218

E-Mail : [email protected]