แบบรายงานคลินิกโรคฯ

ข้อมูลผลการดำเนินงานคลินิกโรคจากการทำงาน

Envocc
ค้นหา:
สังกัด สคร.: จังหวัด: อำเภอ: ตำบล: ช่วงวันที่:
ถึง

ลำดับ จังหวัด อำเภอ ตำบล ชื่อหน่วยงาน ปี พ.ศ. รอบที่ วันที่บันทึกข้อมูล
1 น่าน เมืองน่าน ในเวียง โรงพยาบาลน่าน 2564 3 2564-10-25
2 นนทบุรี เมืองนนทบุรี ตลาดขวัญ กรมควบคุมโรค 2564 1 2564-12-06
3 นนทบุรี เมืองนนทบุรี ตลาดขวัญ กรมควบคุมโรค 2565 1 2565-03-27
4 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี บางปรอก โรงพยาบาลปทุมธานี 2565 1 2565-05-02
5 ระยอง เมืองระยอง ห้วยโป่ง โรงพยาบาลมาบตาพุด 2565 1 2565-05-09
6 นครปฐม เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ โรงพยาบาลนครปฐม 2565 2 2565-05-06
7 ชัยนาท หันคา เด่นใหญ่ โรงพยาบาลหันคา 2565 2 2565-05-24
8 นนทบุรี เมืองนนทบุรี ตลาดขวัญ กรมควบคุมโรค 2565 2 2565-06-15
9 ลพบุรี บ้านหมี่ บ้านหมี่ โรงพยาบาลบ้านหมี่ 2565 2 2565-07-08
10 สมุทรปราการ บางพลี บางพลีใหญ่ โรงพยาบาลบางพลี 2565 2 2565-08-04
11 สิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี บางพุทรา โรงพยาบาลสิงห์บุรี 2565 0 2565-08-17
12 สงขลา จะนะ บ้านนา โรงพยาบาลจะนะ 2565 2 2565-08-18
13 ชัยนาท เมืองชัยนาท ในเมือง โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร 2565 2 2565-09-01
14 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ ปากน้ำ โรงพยาบาลสมุทรปราการ 2564 2 2564-10-25
15 ระยอง เมืองระยอง ห้วยโป่ง โรงพยาบาลมาบตาพุด 2565 2 2565-09-05
16 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา หน้าเมือง โรงพยาบาลพุทธโสธร 2565 2 2565-09-05
17 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ ในเมือง โรงพยาบาลสุรินทร์ 2565 2 2565-08-29
18 บุรีรัมย์ นางรอง นางรอง โรงพยาบาลนางรอง 2565 2 2565-09-05
19 อ่างทอง เมืองอ่างทอง บางแก้ว โรงพยาบาลอ่างทอง 2565 2 2565-09-05
20 สิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี บางพุทรา โรงพยาบาลสิงห์บุรี 2565 2 2565-09-05
21 สุโขทัย ศรีสำโรง คลองตาล โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 2565 2 2565-05-06
22 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา โคกกรวด โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา 2565 2 2565-05-05
23 เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี คลองกระแชง โรงพยาบาลพระจอมเกล้า 2565 2 2565-06-03
24 นนทบุรี เมืองนนทบุรี ตลาดขวัญ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2565 2 2565-09-05
25 นครพนม เมืองนครพนม ในเมือง โรงพยาบาลนครพนม 2565 2 2565-09-05
26 พัทลุง เมืองพัทลุง คูหาสวรรค์ โรงพยาบาลพัทลุง 2565 2 2565-09-05
27 ลพบุรี เมืองลพบุรี เขาสามยอด โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช 2565 2 2565-09-07
28 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม ตลาด โรงพยาบาลมหาสารคาม 2565 2 2565-05-23
29 แพร่ เมืองแพร่ ในเวียง โรงพยาบาลแพร่ 2565 2 2565-09-13
30 นราธิวาส สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก 2565 2 2565-09-05
31 เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ ในเมือง โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ 2565 2 2565-09-13
32 เพชรบูรณ์ ชนแดน ชนแดน โรงพยาบาลชนแดน 2565 2 2565-09-14
33 ระยอง แกลง ทางเกวียน โรงพยาบาลแกลง 2565 2 2565-09-15
34 พังงา ตะกั่วป่า บางนายสี โรงพยาบาลตะกั่วป่า 2565 2 2565-09-09
35 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ในเมือง โรงพยาบาลขอนแก่น 2565 2 2565-09-15
36 ชลบุรี พานทอง พานทอง โรงพยาบาลพานทอง 2565 2 2565-08-18
37 สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย อ่างทอง โรงพยาบาลเกาะสมุย 2565 2 2565-09-14
38 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ ปากน้ำโพ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 2565 3 2565-09-16
39 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร กุดแข้ โรงพยาบาลมุกดาหาร 2565 3 2565-05-21
40 สระแก้ว เมืองสระแก้ว สระแก้ว โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว 2565 3 2565-09-14
41 อำนาจเจริญ เมืองอำนาจเจริญ บุ่ง โรงพยาบาลอำนาจเจริญ 2565 2 2565-04-22
42 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ในเมือง โรงพยาบาลหาราชนครราชสีมา 2565 3 2565-09-14
43 สกลนคร สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน 2565 3 2565-11-01
44 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ เมืองใต้ โรงพยาบาลศรีสะเกษ 2565 3 2565-12-15
45 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ เมืองใต้ โรงพยาบาลศรีสะเกษ 2565 3 2565-06-07
46 สมุทรปราการ บางพลี บางพลีใหญ่ โรงพยาบาลบางพลี 2564 3 2564-10-25
47 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ในเมือง โรงพยาบาลหาราชนครราชสีมา 2565 3 2565-10-17
48 สุโขทัย สวรรคโลก เมืองสวรรคโลก โรงพยาบาลสวรรคโลก 2565 3 2565-12-28
49 พะเยา เมืองพะเยา บ้านต๋อม โรงพยาบาลพะเยา 2565 3 2566-01-03
50 อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี อุทัยใหม่ โรงพยาบาลอุทัยธานี 2565 3 2565-09-05
51 ตาก แม่สอด แม่สอด โรงพยาบาลแม่สอด 2565 3 2565-11-21
52 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี ท่าพี่เลี้ยง โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช 2566 3 2566-01-03
53 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี ท่าพี่เลี้ยง โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช 2565 3 2565-09-12
54 ตาก แม่สอด แม่สอด โรงพยาบาลแม่สอด 2565 3 2565-09-05
55 ลำปาง ห้างฉัตร ห้างฉัตร โรงพยาบาลห้างฉัตร 2565 3 2565-12-29
56 ชัยนาท เมืองชัยนาท ในเมือง โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร 2565 3 2566-01-04
57 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ในเมือง โรงพยาบาลขอนแก่น 2565 3 2566-01-04
58 สุโขทัย ศรีสำโรง คลองตาล โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 2565 3 2566-01-03
59 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี บางปรอก โรงพยาบาลปทุมธานี 2565 3 2565-09-02
60 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี บางปรอก โรงพยาบาลปทุมธานี 2565 3 2566-01-04
61 ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี ท่างาม โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร 2565 3 2565-09-05
62 ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี ท่างาม โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร 2565 3 2566-01-03
63 ขอนแก่น บ้านแฮด โนนสมบูรณ์ โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 2565 3 2565-09-14
64 สกลนคร เมืองสกลนคร ธาตุเชิงชุม โรงพยาบาลสกลนคร 2565 3 2565-09-13
65 สกลนคร เมืองสกลนคร ธาตุเชิงชุม โรงพยาบาลสกลนคร 2565 3 2566-01-04
66 สมุทรปราการ พระประแดง สำโรงกลาง สถาบันราชประชาสมาสัย 2565 3 2566-01-03
67 สมุทรปราการ พระประแดง สำโรงกลาง สถาบันราชประชาสมาสัย 2565 3 2565-09-15
68 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ในเมือง โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 2565 3 2565-09-02
69 บุรีรัมย์ นางรอง นางรอง โรงพยาบาลนางรอง 2565 3 2565-12-22
70 เชียงใหม่ แม่ริม ดอนแก้ว สำนักงานสาธารณสุขอำเภอค้อวัง 2565 3 2566-01-05
71 ยะลา เมืองยะลา สะเตง โรงพยาบาลยะลา 2565 3 2566-01-04
72 ราชบุรี โพธาราม โพธาราม โรงพยาบาลโพธาราม 2565 3 2565-09-02
73 ราชบุรี โพธาราม โพธาราม โรงพยาบาลโพธาราม 2565 3 2566-01-05
74 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ ท่าอิฐ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ 2565 2 2565-09-15
75 ตราด เมืองตราด วังกระแจะ โรงพยาบาลตราด 2565 1 2565-04-22
76 ตราด เมืองตราด วังกระแจะ โรงพยาบาลตราด 2565 2 2565-09-13
77 นครศรีธรรมราช ทุ่งสง ปากแพรก โรงพยาบาลทุ่งสง 2565 3 2565-09-15
78 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ ท่าอิฐ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ 2565 3 2566-01-05
79 แม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน จองคำ โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ 2565 2 2565-09-06
80 อุดรธานี กุมภวาปี กุมภวาปี โรงพยาบาลกุมภวาปี 2565 3 2566-01-05
81 นครศรีธรรมราช ทุ่งสง ปากแพรก โรงพยาบาลทุ่งสง 2565 3 2566-01-05
82 เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี คลองกระแชง โรงพยาบาลพระจอมเกล้า 2565 3 2566-01-06
83 สงขลา หาดใหญ่ หาดใหญ่ โรงพยาบาลหาดใหญ่ 2565 2 2565-09-01
84 ตราด เมืองตราด วังกระแจะ โรงพยาบาลตราด 2565 3 2566-01-05
85 สงขลา หาดใหญ่ หาดใหญ่ โรงพยาบาลหาดใหญ่ 2565 3 2566-01-06
86 ฉะเชิงเทรา บ้านโพธิ์ บ้านโพธิ์ โรงพยาบาลบ้านโพธิ์ 2565 3 2566-01-04
87 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม ท่าถ่าน โรงพยาบาลพนมสารคาม 2565 3 2565-09-05
88 ราชบุรี เมืองราชบุรี หน้าเมือง โรงพยาบาลราชบุรี 2565 3 2565-12-24
89 กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ 2565 2 2565-09-15
90 ปัตตานี เมืองปัตตานี สะบารัง โรงพยาบาลปัตตานี 2565 3 2566-01-03
91 ลพบุรี เมืองลพบุรี เขาสามยอด โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช 2565 3 2566-01-06
92 สระบุรี พระพุทธบาท ธารเกษม โรงพยาบาลพระพุทธบาท 2565 3 2566-01-04
93 ตาก เมืองตาก ระแหง โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 2565 3 2566-01-04
94 สุโขทัย เมืองสุโขทัย บ้านกล้วย โรงพยาบาลสุโขทัย 2565 3 2566-01-03
95 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร มหาชัย โรงพยาบาลสมุทรสาคร 2565 3 2566-01-10
96 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ ในเมือง โรงพยาบาลชัยภูมิ 2565 2 2565-08-10
97 ระยอง เมืองระยอง ห้วยโป่ง โรงพยาบาลมาบตาพุด 2565 3 2566-01-06
98 สตูล เมืองสตูล พิมาน โรงพยาบาลสตูล 2565 3 2566-01-10
99 พัทลุง เมืองพัทลุง คูหาสวรรค์ โรงพยาบาลพัทลุง 2565 3 2566-01-06
100 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ ในเมือง โรงพยาบาลสุรินทร์ 2565 3 2566-01-03
101 อุบลราชธานี วารินชำราบ คำน้ำแซบ โรงพยาบาลวารินชำราบ 2565 2 2565-09-05
102 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ในเมือง โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 2565 3 2566-01-04
103 สุราษฎร์ธานี พุนพิน ท่าโรงช้าง โรงพยาบาลท่าโรงช้าง 2565 2 2565-09-09
104 สุราษฎร์ธานี พุนพิน ท่าโรงช้าง โรงพยาบาลท่าโรงช้าง 2565 3 2566-01-09
105 นราธิวาส เมืองนราธิวาส บางนาค โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ 2565 3 2565-09-06
106 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ตลาดใหญ่ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 2565 3 2565-11-03
107 สงขลา จะนะ บ้านนา โรงพยาบาลจะนะ 2565 3 2566-01-11
108 สระบุรี พระพุทธบาท ธารเกษม โรงพยาบาลพระพุทธบาท 2565 2 2565-09-05
109 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา โคกกรวด โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา 2565 3 2566-01-08
110 กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ 2565 3 2566-01-09
111 อุดรธานี หนองหาน หนองหาน โรงพยาบาลหนองหาน 2565 3 2565-09-02
112 สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย อ่างทอง โรงพยาบาลเกาะสมุย 2565 3 2566-01-12
113 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม ตลาด โรงพยาบาลมหาสารคาม 2565 3 2566-01-04
114 อุดรธานี หนองหาน หนองหาน โรงพยาบาลหนองหาน 2565 3 2565-05-12
115 สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม แม่กลอง โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า 2565 3 2566-01-06
116 น่าน เมืองน่าน ในเวียง โรงพยาบาลน่าน 2565 3 2566-01-12
117 ยโสธร เมืองยโสธร ตาดทอง โรงพยาบาลยโสธร 2565 3 2565-09-05
118 ลำปาง ห้างฉัตร ห้างฉัตร โรงพยาบาลห้างฉัตร 2565 1 2565-04-22
119 ลำปาง ห้างฉัตร ห้างฉัตร โรงพยาบาลห้างฉัตร 2565 2 2565-09-02
120 สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม แม่กลอง โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า 2565 2 2565-09-02
121 ลพบุรี บ้านหมี่ บ้านหมี่ โรงพยาบาลบ้านหมี่ 2566 1 2566-01-18
122 ยโสธร เมืองยโสธร ตาดทอง โรงพยาบาลยโสธร 2566 3 2566-01-03
123 กระบี่ เมืองกระบี่ ปากน้ำ โรงพยาบาลกระบี่ 2565 3 2565-08-31
124 กระบี่ เมืองกระบี่ ปากน้ำ โรงพยาบาลกระบี่ 2565 3 2566-01-03
125 สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ พลายวาส โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ 2565 3 2565-12-29
126 ขอนแก่น บ้านแฮด โนนสมบูรณ์ โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 2565 3 2566-01-04
127 พะเยา เมืองพะเยา บ้านต๋อม โรงพยาบาลพะเยา 2565 2 2565-09-05
128 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด ในเมือง โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 2565 3 2565-09-13
129 เชียงราย เมืองเชียงราย เวียง โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 2565 2 2565-09-14
130 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช ในเมือง โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 2565 2 2565-09-02
131 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช ในเมือง โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 2565 3 2566-01-06
132 ตรัง เมืองตรัง ทับเที่ยง โรงพยาบาลตรัง 2565 3 2565-09-05
133 ตรัง เมืองตรัง ทับเที่ยง โรงพยาบาลตรัง 2565 3 2566-01-04
134 ลำปาง เมืองลำปาง หัวเวียง โรงพยาบาลลำปาง 2565 2 2565-09-05
135 บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ โรงพยาบาลบึงกาฬ 2565 2 2565-08-31
136 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ ในเมือง โรงพยาบาลชัยภูมิ 2565 3 2566-01-10
137 ลำปาง เมืองลำปาง หัวเวียง โรงพยาบาลลำปาง 2565 3 2565-12-26
138 นครราชสีมา สูงเนิน สูงเนิน โรงพยาบาลสูงเนิน 2566 1 2566-02-01
139 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ ปากน้ำ โรงพยาบาลสมุทรปราการ 2565 3 2566-01-10
140 สระบุรี เมืองสระบุรี ปากเพรียว โรงพยาบาลสระบุรี 2565 3 2565-05-30
141 เลย เมืองเลย กุดป่อง โรงพยาบาลเลย 2565 3 2566-01-09
142 พังงา เมืองพังงา ท้ายช้าง โรงพยาบาลพังงา 2565 3 2566-01-05
143 สิงห์บุรี อินทร์บุรี ทับยา โรงพยาบาลอินทร์บุรี 2565 3 2566-01-08
144 สิงห์บุรี อินทร์บุรี ทับยา โรงพยาบาลอินทร์บุรี 2565 2 2565-05-27
145 ชุมพร เมืองชุมพร ท่าตะเภา โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 2565 3 2565-09-05
146 สงขลา เมืองสงขลา เกาะแต้ว โรงพยาบาลสงขลา 2565 3 2566-01-10
147 แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง แม่สะเรียง โรงพยาบาลแม่สะเรียง 2566 1 2566-03-20
148 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ในเมือง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 2566 1 2566-03-24
149 ขอนแก่น บ้านแฮด โนนสมบูรณ์ โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 2566 1 2566-03-24
150 สงขลา สะบ้าย้อย สะบ้าย้อย โรงพยาบาลสะบ้าย้อย 2565 2 2565-05-09
151 สงขลา สะบ้าย้อย สะบ้าย้อย โรงพยาบาลสะบ้าย้อย 2565 3 2566-01-05
152 นนทบุรี เมืองนนทบุรี ตลาดขวัญ กรมควบคุมโรค 2566 1 2566-03-01
153 เชียงราย เมืองเชียงราย เวียง โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 2565 3 2566-01-04
154 บุรีรัมย์ นางรอง นางรอง โรงพยาบาลนางรอง 2566 1 2566-04-12
155 นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางกระสอ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า 2565 2 2565-05-03
156 อุดรธานี เมืองอุดรธานี หมากแข้ง โรงพยาบาลอุดรธานี 2565 1 2565-05-14
157 อุดรธานี เมืองอุดรธานี หมากแข้ง โรงพยาบาลอุดรธานี 2565 3 2566-01-05
158 อุดรธานี เมืองอุดรธานี หมากแข้ง โรงพยาบาลอุดรธานี 2565 2 2565-09-05
159 นครนายก เมืองนครนายก นครนายก โรงพยาบาลนครนายก 2565 2 2565-09-01
160 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ประตูชัย โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 2565 3 2566-01-05
161 แม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน จองคำ โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ 2566 1 2566-05-01
162 แม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน จองคำ โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ 2565 3 2566-01-05
163 นครศรีธรรมราช ท่าศาลา ท่าศาลา โรงพยาบาลท่าศาลา 2566 1 2566-05-01
164 ลำปาง ห้างฉัตร ห้างฉัตร โรงพยาบาลห้างฉัตร 2566 1 2566-05-01
165 พะเยา เมืองพะเยา บ้านต๋อม โรงพยาบาลพะเยา 2566 1 2566-05-02
166 จันทบุรี เมืองจันทบุรี วัดใหม่ โรงพยาบาลพระปกเกล้า 2565 2 2565-09-15
167 กำแพงเพชร เมืองกำแพงเพชร ในเมือง โรงพยาบาลกำแพงเพชร 2566 1 2566-05-01
168 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม ท่าถ่าน โรงพยาบาลพนมสารคาม 2566 1 2566-05-02
169 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี บางปรอก โรงพยาบาลปทุมธานี 2566 1 2566-05-02
170 ชัยนาท เมืองชัยนาท ในเมือง โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร 2566 1 2566-05-02
171 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา หน้าเมือง โรงพยาบาลพุทธโสธร 2566 1 2566-05-02
172 ตราด เมืองตราด วังกระแจะ โรงพยาบาลตราด 2566 1 2566-04-11
173 นครนายก เมืองนครนายก นครนายก โรงพยาบาลนครนายก 2566 1 2566-05-01
174 ฉะเชิงเทรา บ้านโพธิ์ บ้านโพธิ์ โรงพยาบาลบ้านโพธิ์ 2566 1 2566-05-03
175 สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม แม่กลอง โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า 2566 1 2566-05-03
176 อุดรธานี กุมภวาปี กุมภวาปี โรงพยาบาลกุมภวาปี 2566 1 2566-05-03
177 ยะลา เมืองยะลา สะเตง โรงพยาบาลยะลา 2566 1 2566-05-03
178 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ ในเมือง โรงพยาบาลสุรินทร์ 2566 1 2566-05-02
179 สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ พลายวาส โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ 2566 1 2566-04-20
180 สตูล เมืองสตูล พิมาน โรงพยาบาลสตูล 2566 1 2566-05-03
181 พังงา เมืองพังงา ท้ายช้าง โรงพยาบาลพังงา 2566 1 2566-05-03
182 สระบุรี เมืองสระบุรี ปากเพรียว โรงพยาบาลสระบุรี 2566 1 2566-05-03
183 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ ท่าอิฐ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ 2566 1 2566-05-03
184 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ในเมือง โรงพยาบาลขอนแก่น 2566 1 2566-05-03
185 สงขลา หาดใหญ่ หาดใหญ่ โรงพยาบาลหาดใหญ่ 2566 1 2566-05-03
186 ระยอง เมืองระยอง ท่าประดู่ โรงพยาบาลระยอง 2565 2 2565-09-05
187 ระยอง เมืองระยอง ท่าประดู่ โรงพยาบาลระยอง 2565 1 2565-04-26
188 ระยอง เมืองระยอง ท่าประดู่ โรงพยาบาลระยอง 2565 3 2566-01-04
189 ราชบุรี เมืองราชบุรี หน้าเมือง โรงพยาบาลราชบุรี 2566 1 2566-03-09
190 ตาก แม่สอด แม่สอด โรงพยาบาลแม่สอด 2566 1 2566-04-21
191 อุดรธานี เมืองอุดรธานี หมากแข้ง โรงพยาบาลอุดรธานี 2566 1 2566-05-03
192 อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี อุทัยใหม่ โรงพยาบาลอุทัยธานี 2566 1 2566-05-03
193 ระยอง เมืองระยอง ท่าประดู่ โรงพยาบาลระยอง 2566 1 2566-05-05
194 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ เมืองใต้ โรงพยาบาลศรีสะเกษ 2566 1 2566-04-04
195 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ในเมือง โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 2566 1 2566-05-01
196 กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ 2566 1 2566-05-03
197 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ประตูชัย โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 2566 1 2566-05-08
198 ตรัง เมืองตรัง ทับเที่ยง โรงพยาบาลตรัง 2566 1 2566-04-27
199 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด ในเมือง โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 2565 3 2566-01-03
200 สระแก้ว เมืองสระแก้ว สระแก้ว โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว 2566 1 2566-05-08
201 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี ท่าพี่เลี้ยง โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช 2566 1 2566-05-08
202 สุโขทัย ศรีสำโรง คลองตาล โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 2566 1 2566-05-08
203 สุโขทัย สวรรคโลก เมืองสวรรคโลก โรงพยาบาลสวรรคโลก 2566 1 2566-05-08
204 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม ตลาด โรงพยาบาลมหาสารคาม 2566 1 2566-05-03
205 ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี ท่างาม โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร 2566 1 2566-03-23
206 นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางกระสอ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า 2566 1 2566-02-02
207 สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี มะขามเตี้ย โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 2565 3 2565-09-01
208 พัทลุง เมืองพัทลุง คูหาสวรรค์ โรงพยาบาลพัทลุง 2566 1 2566-05-01
209 กระบี่ เมืองกระบี่ ปากน้ำ โรงพยาบาลกระบี่ 2566 1 2566-05-01
210 สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี มะขามเตี้ย โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 2566 1 2566-05-03
211 อุดรธานี หนองหาน หนองหาน โรงพยาบาลหนองหาน 2566 1 2566-05-08
212 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ ในเมือง โรงพยาบาลชัยภูมิ 2566 1 2566-05-09
213 บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ โรงพยาบาลบึงกาฬ 2565 2 2565-08-31
214 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา โคกกรวด โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา 2566 1 2566-05-08
215 บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ โรงพยาบาลบึงกาฬ 2565 2 2565-08-31
216 สกลนคร เมืองสกลนคร ธาตุเชิงชุม โรงพยาบาลสกลนคร 2566 1 2566-05-09
217 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร มหาชัย โรงพยาบาลสมุทรสาคร 2565 2 2565-09-15
218 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร มหาชัย โรงพยาบาลสมุทรสาคร 2566 1 2566-05-02
219 ลพบุรี เมืองลพบุรี เขาสามยอด โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช 2566 1 2566-05-09
220 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด ในเมือง โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 2566 1 2566-02-07
221 ลำปาง เมืองลำปาง หัวเวียง โรงพยาบาลลำปาง 2566 1 2566-05-07
222 เชียงราย เมืองเชียงราย เวียง โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 2566 1 2566-04-03
223 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ในเมือง โรงพยาบาลพุทธชินราช 2566 1 2566-05-08
224 เชียงใหม่ แม่ริม แม่สา โรงพยาบาลนครพิงค์ 2565 2 2565-09-02
225 เชียงราย แม่จัน แม่จัน โรงพยาบาลแม่จัน 2566 1 2566-05-10
226 เชียงราย แม่จัน แม่จัน โรงพยาบาลแม่จัน 2565 3 2565-09-05
227 เชียงใหม่ แม่ริม แม่สา โรงพยาบาลนครพิงค์ 2565 3 2566-01-05
228 สิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี บางพุทรา โรงพยาบาลสิงห์บุรี 2566 1 2566-05-01
229 จันทบุรี เมืองจันทบุรี วัดใหม่ โรงพยาบาลพระปกเกล้า 2566 1 2566-05-02
230 ตาก เมืองตาก ระแหง โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 2566 1 2566-05-04
231 สงขลา สะบ้าย้อย สะบ้าย้อย โรงพยาบาลสะบ้าย้อย 2566 1 2566-05-03
232 หนองคาย เมืองหนองคาย ในเมือง โรงพยาบาลหนองคาย 2566 1 2566-05-09
233 นราธิวาส เมืองนราธิวาส บางนาค โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ 2566 1 2566-05-03
234 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ ปากน้ำ โรงพยาบาลสมุทรปราการ 2566 1 2566-05-10
235 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ ปากน้ำ โรงพยาบาลสมุทรปราการ 2565 2 2565-08-31
236 หนองคาย เมืองหนองคาย ในเมือง โรงพยาบาลหนองคาย 2565 3 2565-06-02
237 นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางกระสอ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า 2566 2 2566-05-23
238 บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ โรงพยาบาลบึงกาฬ 2566 1 2566-05-10
239 สงขลา เมืองสงขลา เกาะแต้ว โรงพยาบาลสงขลา 2566 1 2566-05-12
240 สุพรรณบุรี สองพี่น้อง สองพี่น้อง โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่17 2566 1 2566-04-24
241 เชียงใหม่ แม่ริม แม่สา โรงพยาบาลนครพิงค์ 2566 1 2566-05-03
242 เชียงใหม่ สันป่าตอง ยุหว่า โรงพยาบาลสันป่าตอง 2566 1 2566-05-09
243 ปัตตานี เมืองปัตตานี สะบารัง โรงพยาบาลปัตตานี 2566 2 2566-05-26
244 ยโสธร เมืองยโสธร ตาดทอง โรงพยาบาลยโสธร 2566 1 2566-05-08
245 สุพรรณบุรี สองพี่น้อง สองพี่น้อง โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่17 2565 3 2565-12-20
246 สุพรรณบุรี สองพี่น้อง สองพี่น้อง โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่17 2565 3 2565-09-05
247 ราชบุรี โพธาราม โพธาราม โรงพยาบาลโพธาราม 2566 1 2566-05-08
248 นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางกระสอ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า 2565 3 2566-01-05