แบบรายงานคลินิกโรคฯ

ข้อมูลผลการดำเนินงานคลินิกโรคจากการทำงาน

Envocc
ค้นหา:
สังกัด สคร.: จังหวัด: อำเภอ: ตำบล: ช่วงวันที่:
ถึง

ลำดับ จังหวัด อำเภอ ตำบล ชื่อหน่วยงาน ปี พ.ศ. รอบที่ วันที่บันทึกข้อมูล
1 น่าน เมืองน่าน ในเวียง โรงพยาบาลน่าน 2564 3 2564-10-25
2 นนทบุรี เมืองนนทบุรี ตลาดขวัญ กรมควบคุมโรค 2564 1 2564-12-06
3 นนทบุรี เมืองนนทบุรี ตลาดขวัญ กรมควบคุมโรค 2565 1 2565-03-27
4 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี บางปรอก โรงพยาบาลปทุมธานี 2565 1 2565-05-02
5 ระยอง เมืองระยอง ห้วยโป่ง โรงพยาบาลมาบตาพุด 2565 1 2565-05-09
6 ชัยนาท หันคา เด่นใหญ่ โรงพยาบาลหันคา 2565 2 2565-05-24
7 นนทบุรี เมืองนนทบุรี ตลาดขวัญ กรมควบคุมโรค 2565 2 2565-06-15
8 ลพบุรี บ้านหมี่ บ้านหมี่ โรงพยาบาลบ้านหมี่ 2565 2 2565-07-08
9 สมุทรปราการ บางพลี บางพลีใหญ่ โรงพยาบาลบางพลี 2565 2 2565-08-04
10 สิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี บางพุทรา โรงพยาบาลสิงห์บุรี 2565 0 2565-08-17
11 สงขลา จะนะ บ้านนา โรงพยาบาลจะนะ 2565 2 2565-08-18
12 ชัยนาท เมืองชัยนาท ในเมือง โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร 2565 2 2565-09-01
13 ระยอง เมืองระยอง ห้วยโป่ง โรงพยาบาลมาบตาพุด 2565 2 2565-09-05
14 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ ในเมือง โรงพยาบาลสุรินทร์ 2565 2 2565-08-29
15 อ่างทอง เมืองอ่างทอง บางแก้ว โรงพยาบาลอ่างทอง 2565 2 2565-09-05
16 สุโขทัย ศรีสำโรง คลองตาล โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 2565 2 2565-05-06
17 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา โคกกรวด โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา 2565 2 2565-05-05
18 เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี คลองกระแชง โรงพยาบาลพระจอมเกล้า 2565 2 2565-06-03
19 นนทบุรี เมืองนนทบุรี ตลาดขวัญ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2565 2 2565-09-05
20 นครพนม เมืองนครพนม ในเมือง โรงพยาบาลนครพนม 2565 2 2565-09-05
21 ลพบุรี เมืองลพบุรี เขาสามยอด โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช 2565 2 2565-09-07
22 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม ตลาด โรงพยาบาลมหาสารคาม 2565 2 2565-05-23
23 นราธิวาส สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก 2565 2 2565-09-05
24 เพชรบูรณ์ ชนแดน ชนแดน โรงพยาบาลชนแดน 2565 2 2565-09-14
25 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ในเมือง โรงพยาบาลขอนแก่น 2565 2 2565-09-15
26 สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย อ่างทอง โรงพยาบาลเกาะสมุย 2565 2 2565-09-14
27 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ ปากน้ำโพ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 2565 3 2565-09-16
28 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร กุดแข้ โรงพยาบาลมุกดาหาร 2565 3 2565-05-21
29 สระแก้ว เมืองสระแก้ว สระแก้ว โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว 2565 3 2565-09-14
30 อำนาจเจริญ เมืองอำนาจเจริญ บุ่ง โรงพยาบาลอำนาจเจริญ 2565 2 2565-04-22
31 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ในเมือง โรงพยาบาลหาราชนครราชสีมา 2565 3 2565-09-14
32 สกลนคร สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน 2565 3 2565-11-01
33 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ เมืองใต้ โรงพยาบาลศรีสะเกษ 2565 3 2565-06-07
34 สมุทรปราการ บางพลี บางพลีใหญ่ โรงพยาบาลบางพลี 2564 3 2564-10-25
35 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ในเมือง โรงพยาบาลหาราชนครราชสีมา 2565 3 2565-10-17
36 สุโขทัย สวรรคโลก เมืองสวรรคโลก โรงพยาบาลสวรรคโลก 2565 3 2565-12-28
37 พะเยา เมืองพะเยา บ้านต๋อม โรงพยาบาลพะเยา 2565 3 2566-01-03
38 อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี อุทัยใหม่ โรงพยาบาลอุทัยธานี 2565 3 2565-09-05
39 ตาก แม่สอด แม่สอด โรงพยาบาลแม่สอด 2565 3 2565-11-21
40 ตาก แม่สอด แม่สอด โรงพยาบาลแม่สอด 2565 3 2565-09-05
41 ชัยนาท เมืองชัยนาท ในเมือง โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร 2565 3 2566-01-04
42 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ในเมือง โรงพยาบาลขอนแก่น 2565 3 2566-01-04
43 สุโขทัย ศรีสำโรง คลองตาล โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 2565 3 2566-01-03
44 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี บางปรอก โรงพยาบาลปทุมธานี 2565 3 2565-09-02
45 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี บางปรอก โรงพยาบาลปทุมธานี 2565 3 2566-01-04
46 ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี ท่างาม โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร 2565 3 2566-01-03
47 สกลนคร เมืองสกลนคร ธาตุเชิงชุม โรงพยาบาลสกลนคร 2565 3 2565-09-13
48 สมุทรปราการ พระประแดง สำโรงกลาง สถาบันราชประชาสมาสัย 2565 3 2566-01-03
49 สมุทรปราการ พระประแดง สำโรงกลาง สถาบันราชประชาสมาสัย 2565 3 2565-09-15
50 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ในเมือง โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 2565 3 2565-09-02
51 บุรีรัมย์ นางรอง นางรอง โรงพยาบาลนางรอง 2565 3 2565-12-22
52 เชียงใหม่ แม่ริม ดอนแก้ว สำนักงานสาธารณสุขอำเภอค้อวัง 2565 3 2566-01-05
53 ยะลา เมืองยะลา สะเตง โรงพยาบาลยะลา 2565 3 2566-01-04
54 ราชบุรี โพธาราม โพธาราม โรงพยาบาลโพธาราม 2565 3 2565-09-02
55 ราชบุรี โพธาราม โพธาราม โรงพยาบาลโพธาราม 2565 3 2566-01-05
56 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ ท่าอิฐ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ 2565 2 2565-09-15
57 ตราด เมืองตราด วังกระแจะ โรงพยาบาลตราด 2565 1 2565-04-22
58 ตราด เมืองตราด วังกระแจะ โรงพยาบาลตราด 2565 2 2565-09-13
59 นครศรีธรรมราช ทุ่งสง ปากแพรก โรงพยาบาลทุ่งสง 2565 3 2565-09-15
60 แม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน จองคำ โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ 2565 2 2565-09-06
61 อุดรธานี กุมภวาปี กุมภวาปี โรงพยาบาลกุมภวาปี 2565 3 2566-01-05
62 นครศรีธรรมราช ทุ่งสง ปากแพรก โรงพยาบาลทุ่งสง 2565 3 2566-01-05
63 เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี คลองกระแชง โรงพยาบาลพระจอมเกล้า 2565 3 2566-01-06
64 สงขลา หาดใหญ่ หาดใหญ่ โรงพยาบาลหาดใหญ่ 2565 3 2566-01-06
65 ฉะเชิงเทรา บ้านโพธิ์ บ้านโพธิ์ โรงพยาบาลบ้านโพธิ์ 2565 3 2566-01-04
66 ราชบุรี เมืองราชบุรี หน้าเมือง โรงพยาบาลราชบุรี 2565 3 2565-12-24
67 กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ 2565 2 2565-09-15
68 ปัตตานี เมืองปัตตานี สะบารัง โรงพยาบาลปัตตานี 2565 3 2566-01-03
69 ลพบุรี เมืองลพบุรี เขาสามยอด โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช 2565 3 2566-01-06
70 ตาก เมืองตาก ระแหง โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 2565 3 2566-01-04
71 สุโขทัย เมืองสุโขทัย บ้านกล้วย โรงพยาบาลสุโขทัย 2565 3 2566-01-03
72 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร มหาชัย โรงพยาบาลสมุทรสาคร 2565 3 2566-01-10
73 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ ในเมือง โรงพยาบาลชัยภูมิ 2565 2 2565-08-10
74 ระยอง เมืองระยอง ห้วยโป่ง โรงพยาบาลมาบตาพุด 2565 3 2566-01-06
75 สตูล เมืองสตูล พิมาน โรงพยาบาลสตูล 2565 3 2566-01-10
76 พัทลุง เมืองพัทลุง คูหาสวรรค์ โรงพยาบาลพัทลุง 2565 3 2566-01-06
77 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ ในเมือง โรงพยาบาลสุรินทร์ 2565 3 2566-01-03
78 อุบลราชธานี วารินชำราบ คำน้ำแซบ โรงพยาบาลวารินชำราบ 2565 2 2565-09-05
79 สุราษฎร์ธานี พุนพิน ท่าโรงช้าง โรงพยาบาลท่าโรงช้าง 2565 2 2565-09-09
80 สุราษฎร์ธานี พุนพิน ท่าโรงช้าง โรงพยาบาลท่าโรงช้าง 2565 3 2566-01-09
81 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ตลาดใหญ่ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 2565 3 2565-11-03
82 สงขลา จะนะ บ้านนา โรงพยาบาลจะนะ 2565 3 2566-01-11
83 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา โคกกรวด โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา 2565 3 2566-01-08
84 กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ 2565 3 2566-01-09
85 อุดรธานี หนองหาน หนองหาน โรงพยาบาลหนองหาน 2565 3 2565-09-02
86 สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย อ่างทอง โรงพยาบาลเกาะสมุย 2565 3 2566-01-12
87 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม ตลาด โรงพยาบาลมหาสารคาม 2565 3 2566-01-04
88 อุดรธานี หนองหาน หนองหาน โรงพยาบาลหนองหาน 2565 3 2565-05-12
89 ลำปาง ห้างฉัตร ห้างฉัตร โรงพยาบาลห้างฉัตร 2565 1 2565-04-22
90 ลำปาง ห้างฉัตร ห้างฉัตร โรงพยาบาลห้างฉัตร 2565 2 2565-09-02
91 ลพบุรี บ้านหมี่ บ้านหมี่ โรงพยาบาลบ้านหมี่ 2566 1 2566-01-18
92 กระบี่ เมืองกระบี่ ปากน้ำ โรงพยาบาลกระบี่ 2565 3 2566-01-03
93 สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ พลายวาส โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ 2565 3 2565-12-29
94 ขอนแก่น บ้านแฮด โนนสมบูรณ์ โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 2565 3 2566-01-04
95 พะเยา เมืองพะเยา บ้านต๋อม โรงพยาบาลพะเยา 2565 2 2565-09-05
96 เชียงราย เมืองเชียงราย เวียง โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 2565 2 2565-09-14
97 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช ในเมือง โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 2565 2 2565-09-02
98 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช ในเมือง โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 2565 3 2566-01-06
99 ตรัง เมืองตรัง ทับเที่ยง โรงพยาบาลตรัง 2565 3 2565-09-05
100 ตรัง เมืองตรัง ทับเที่ยง โรงพยาบาลตรัง 2565 3 2566-01-04
101 ลำปาง เมืองลำปาง หัวเวียง โรงพยาบาลลำปาง 2565 2 2565-09-05
102 บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ โรงพยาบาลบึงกาฬ 2565 2 2565-08-31
103 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ ในเมือง โรงพยาบาลชัยภูมิ 2565 3 2566-01-10
104 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ ปากน้ำ โรงพยาบาลสมุทรปราการ 2565 3 2566-01-10
105 สระบุรี เมืองสระบุรี ปากเพรียว โรงพยาบาลสระบุรี 2565 3 2565-05-30
106 เลย เมืองเลย กุดป่อง โรงพยาบาลเลย 2565 3 2566-01-09
107 พังงา เมืองพังงา ท้ายช้าง โรงพยาบาลพังงา 2565 3 2566-01-05
108 ชุมพร เมืองชุมพร ท่าตะเภา โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 2565 3 2565-09-05
109 สงขลา เมืองสงขลา เกาะแต้ว โรงพยาบาลสงขลา 2565 3 2566-01-10
110 แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง แม่สะเรียง โรงพยาบาลแม่สะเรียง 2566 1 2566-03-20
111 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ในเมือง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 2566 1 2566-03-24
112 ขอนแก่น บ้านแฮด โนนสมบูรณ์ โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 2566 1 2566-03-24
113 สงขลา สะบ้าย้อย สะบ้าย้อย โรงพยาบาลสะบ้าย้อย 2565 2 2565-05-09
114 สงขลา สะบ้าย้อย สะบ้าย้อย โรงพยาบาลสะบ้าย้อย 2565 3 2566-01-05
115 นนทบุรี เมืองนนทบุรี ตลาดขวัญ กรมควบคุมโรค 2566 1 2566-03-01
116 เชียงราย เมืองเชียงราย เวียง โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 2565 3 2566-01-04
117 บุรีรัมย์ นางรอง นางรอง โรงพยาบาลนางรอง 2566 1 2566-04-12
118 นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางกระสอ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า 2565 2 2565-05-03
119 อุดรธานี เมืองอุดรธานี หมากแข้ง โรงพยาบาลอุดรธานี 2565 3 2566-01-05
120 อุดรธานี เมืองอุดรธานี หมากแข้ง โรงพยาบาลอุดรธานี 2565 2 2565-09-05
121 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ประตูชัย โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 2565 3 2566-01-05
122 แม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน จองคำ โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ 2566 1 2566-05-01
123 แม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน จองคำ โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ 2565 3 2566-01-05
124 ลำปาง ห้างฉัตร ห้างฉัตร โรงพยาบาลห้างฉัตร 2566 1 2566-05-01
125 พะเยา เมืองพะเยา บ้านต๋อม โรงพยาบาลพะเยา 2566 1 2566-05-02
126 กำแพงเพชร เมืองกำแพงเพชร ในเมือง โรงพยาบาลกำแพงเพชร 2566 1 2566-05-01
127 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม ท่าถ่าน โรงพยาบาลพนมสารคาม 2566 1 2566-05-02
128 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี บางปรอก โรงพยาบาลปทุมธานี 2566 1 2566-05-02
129 ชัยนาท เมืองชัยนาท ในเมือง โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร 2566 1 2566-05-02
130 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา หน้าเมือง โรงพยาบาลพุทธโสธร 2566 1 2566-05-02
131 ฉะเชิงเทรา บ้านโพธิ์ บ้านโพธิ์ โรงพยาบาลบ้านโพธิ์ 2566 1 2566-05-03
132 อุดรธานี กุมภวาปี กุมภวาปี โรงพยาบาลกุมภวาปี 2566 1 2566-05-03
133 ยะลา เมืองยะลา สะเตง โรงพยาบาลยะลา 2566 1 2566-05-03
134 สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ พลายวาส โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ 2566 1 2566-04-20
135 สตูล เมืองสตูล พิมาน โรงพยาบาลสตูล 2566 1 2566-05-03
136 สระบุรี เมืองสระบุรี ปากเพรียว โรงพยาบาลสระบุรี 2566 1 2566-05-03
137 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ ท่าอิฐ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ 2566 1 2566-05-03
138 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ในเมือง โรงพยาบาลขอนแก่น 2566 1 2566-05-03
139 ระยอง เมืองระยอง ท่าประดู่ โรงพยาบาลระยอง 2565 2 2565-09-05
140 ระยอง เมืองระยอง ท่าประดู่ โรงพยาบาลระยอง 2565 1 2565-04-26
141 ระยอง เมืองระยอง ท่าประดู่ โรงพยาบาลระยอง 2566 1 2566-05-05
142 กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ 2566 1 2566-05-03
143 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ประตูชัย โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 2566 1 2566-05-08
144 ตรัง เมืองตรัง ทับเที่ยง โรงพยาบาลตรัง 2566 1 2566-04-27
145 สระแก้ว เมืองสระแก้ว สระแก้ว โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว 2566 1 2566-05-08
146 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี ท่าพี่เลี้ยง โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช 2566 1 2566-05-08
147 ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี ท่างาม โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร 2566 1 2566-03-23
148 นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางกระสอ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า 2566 1 2566-02-02
149 กระบี่ เมืองกระบี่ ปากน้ำ โรงพยาบาลกระบี่ 2566 1 2566-05-01
150 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ ในเมือง โรงพยาบาลชัยภูมิ 2566 1 2566-05-09
151 บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ โรงพยาบาลบึงกาฬ 2565 2 2565-08-31
152 บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ โรงพยาบาลบึงกาฬ 2565 2 2565-08-31
153 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร มหาชัย โรงพยาบาลสมุทรสาคร 2565 2 2565-09-15
154 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร มหาชัย โรงพยาบาลสมุทรสาคร 2566 1 2566-05-02
155 เชียงใหม่ แม่ริม แม่สา โรงพยาบาลนครพิงค์ 2565 2 2565-09-02
156 เชียงใหม่ แม่ริม แม่สา โรงพยาบาลนครพิงค์ 2565 3 2566-01-05
157 สิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี บางพุทรา โรงพยาบาลสิงห์บุรี 2566 1 2566-05-01
158 ตาก เมืองตาก ระแหง โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 2566 1 2566-05-04
159 สงขลา สะบ้าย้อย สะบ้าย้อย โรงพยาบาลสะบ้าย้อย 2566 1 2566-05-03
160 หนองคาย เมืองหนองคาย ในเมือง โรงพยาบาลหนองคาย 2566 1 2566-05-09
161 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ ปากน้ำ โรงพยาบาลสมุทรปราการ 2565 2 2565-08-31
162 หนองคาย เมืองหนองคาย ในเมือง โรงพยาบาลหนองคาย 2565 3 2565-06-02
163 บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ โรงพยาบาลบึงกาฬ 2566 1 2566-05-10
164 เชียงใหม่ แม่ริม แม่สา โรงพยาบาลนครพิงค์ 2566 1 2566-05-03
165 สุพรรณบุรี สองพี่น้อง สองพี่น้อง โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่17 2565 3 2565-09-05
166 ราชบุรี โพธาราม โพธาราม โรงพยาบาลโพธาราม 2566 1 2566-05-08
167 สระบุรี พระพุทธบาท ธารเกษม โรงพยาบาลพระพุทธบาท 2565 2 2565-09-05
168 สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี มะขามเตี้ย โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 2565 3 2565-09-01
169 สิงห์บุรี อินทร์บุรี ทับยา โรงพยาบาลอินทร์บุรี 2565 2 2565-05-27
170 สิงห์บุรี อินทร์บุรี ทับยา โรงพยาบาลอินทร์บุรี 2565 3 2566-01-08
171 พัทลุง เมืองพัทลุง คูหาสวรรค์ โรงพยาบาลพัทลุง 2566 1 2566-05-01
172 สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม แม่กลอง โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า 2566 1 2566-05-03
173 สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม แม่กลอง โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า 2565 2 2565-09-02
174 สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม แม่กลอง โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า 2565 3 2566-01-06
175 พังงา เมืองพังงา ท้ายช้าง โรงพยาบาลพังงา 2566 1 2566-05-03
176 สุโขทัย ศรีสำโรง คลองตาล โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 2566 1 2566-05-08
177 สระบุรี พระพุทธบาท ธารเกษม โรงพยาบาลพระพุทธบาท 2565 3 2566-01-04
178 ระนอง เมืองระนอง เขานิเวศน์ โรงพยาบาลระนอง 2566 2 2566-07-25
179 ระยอง เมืองระยอง ท่าประดู่ โรงพยาบาลระยอง 2565 3 2566-01-04
180 กระบี่ เมืองกระบี่ ปากน้ำ โรงพยาบาลกระบี่ 2565 3 2565-08-31
181 ชุมพร เมืองชุมพร ท่าตะเภา โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 2566 2 2566-08-10
182 สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย อ่างทอง โรงพยาบาลเกาะสมุย 2566 2 2566-08-16
183 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ เมืองใต้ โรงพยาบาลศรีสะเกษ 2566 2 2566-08-21
184 นครราชสีมา สูงเนิน สูงเนิน โรงพยาบาลสูงเนิน 2566 1 2566-02-01
185 จันทบุรี เมืองจันทบุรี วัดใหม่ โรงพยาบาลพระปกเกล้า 2565 2 2565-09-15
186 จันทบุรี เมืองจันทบุรี วัดใหม่ โรงพยาบาลพระปกเกล้า 2566 1 2566-05-02
187 สุพรรณบุรี สองพี่น้อง สองพี่น้อง โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่17 2565 3 2565-12-20
188 สุพรรณบุรี สองพี่น้อง สองพี่น้อง โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่17 2566 1 2566-04-24
189 สุพรรณบุรี สองพี่น้อง สองพี่น้อง โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่17 2566 2 2566-08-28
190 ตราด เมืองตราด วังกระแจะ โรงพยาบาลตราด 2566 2 2566-08-04
191 สมุทรปราการ พระประแดง ตลาด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางหญ้าแพรก 2566 2 2566-08-30
192 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา โคกกรวด โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา 2566 1 2566-05-08
193 แม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน จองคำ โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ 2566 2 2566-09-01
194 นครศรีธรรมราช ท่าศาลา ท่าศาลา โรงพยาบาลท่าศาลา 2566 1 2566-05-01
195 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ ท่าอิฐ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ 2566 2 2566-09-01
196 นครศรีธรรมราช ท่าศาลา ท่าศาลา โรงพยาบาลท่าศาลา 2566 2 2566-09-01
197 สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ พลายวาส โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ 2566 2 2566-08-31
198 ราชบุรี เมืองราชบุรี หน้าเมือง โรงพยาบาลราชบุรี 2566 1 2566-03-09
199 จันทบุรี เมืองจันทบุรี วัดใหม่ โรงพยาบาลพระปกเกล้า 2566 2 2566-09-03
200 พะเยา เมืองพะเยา บ้านต๋อม โรงพยาบาลพะเยา 2566 2 2566-09-04
201 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ในเมือง โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 2565 3 2566-01-04
202 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ในเมือง โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 2566 1 2566-05-01
203 ระยอง เมืองระยอง ท่าประดู่ โรงพยาบาลระยอง 2566 2 2566-09-05
204 ลพบุรี เมืองลพบุรี เขาสามยอด โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช 2566 1 2566-05-09
205 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี ท่าพี่เลี้ยง โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช 2565 2 2565-09-12
206 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี ท่าพี่เลี้ยง โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช 2565 3 2566-01-03
207 ยโสธร เมืองยโสธร ตาดทอง โรงพยาบาลยโสธร 2565 2 2565-09-05
208 ยโสธร เมืองยโสธร ตาดทอง โรงพยาบาลยโสธร 2565 3 2566-01-03
209 อุดรธานี เมืองอุดรธานี หมากแข้ง โรงพยาบาลอุดรธานี 2565 1 2565-05-14
210 ปัตตานี เมืองปัตตานี สะบารัง โรงพยาบาลปัตตานี 2566 2 2566-09-05
211 อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี อุทัยใหม่ โรงพยาบาลอุทัยธานี 2566 1 2566-05-03
212 ระยอง เมืองระยอง ห้วยโป่ง โรงพยาบาลมาบตาพุด 2566 2 2566-09-05
213 อุดรธานี เมืองอุดรธานี หมากแข้ง โรงพยาบาลอุดรธานี 2566 2 2566-09-05
214 นครศรีธรรมราช ทุ่งสง ปากแพรก โรงพยาบาลทุ่งสง 2566 2 2566-09-05
215 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ประตูชัย โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 2566 2 2566-09-05
216 อุดรธานี หนองหาน หนองหาน โรงพยาบาลหนองหาน 2566 1 2566-09-05
217 ลำปาง ห้างฉัตร ห้างฉัตร โรงพยาบาลห้างฉัตร 2566 2 2566-09-06
218 สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี มะขามเตี้ย โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 2566 1 2566-05-03
219 สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม แม่กลอง โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า 2566 2 2566-09-01
220 ตรัง เมืองตรัง ทับเที่ยง โรงพยาบาลตรัง 2566 2 2566-09-08
221 เชียงใหม่ สันป่าตอง ยุหว่า โรงพยาบาลสันป่าตอง 2566 1 2566-05-09
222 เชียงราย เมืองเชียงราย เวียง โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 2566 1 2566-04-03
223 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ในเมือง โรงพยาบาลขอนแก่น 2566 2 2566-09-08
224 ราชบุรี โพธาราม โพธาราม โรงพยาบาลโพธาราม 2566 2 2566-09-08
225 อุดรธานี เมืองอุดรธานี หมากแข้ง โรงพยาบาลอุดรธานี 2566 1 2566-05-03
226 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา โคกกรวด โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา 2566 2 2566-09-05
227 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี บางปรอก โรงพยาบาลปทุมธานี 2566 2 2566-09-05
228 อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี อุทัยใหม่ โรงพยาบาลอุทัยธานี 2566 2 2566-09-05
229 สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี มะขามเตี้ย โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 2566 2 2566-09-08
230 ชัยนาท เมืองชัยนาท ในเมือง โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร 2566 2 2566-09-05
231 พัทลุง เมืองพัทลุง คูหาสวรรค์ โรงพยาบาลพัทลุง 2565 2 2565-09-05
232 นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางกระสอ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า 2566 2 2566-09-05
233 นครปฐม เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ โรงพยาบาลนครปฐม 2565 2 2565-05-06
234 สิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี บางพุทรา โรงพยาบาลสิงห์บุรี 2565 2 2565-09-05
235 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา หน้าเมือง โรงพยาบาลพุทธโสธร 2565 2 2565-09-05
236 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ ปากน้ำ โรงพยาบาลสมุทรปราการ 2564 2 2564-10-25
237 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ ในเมือง โรงพยาบาลชัยภูมิ 2566 2 2566-09-06
238 สงขลา สะบ้าย้อย สะบ้าย้อย โรงพยาบาลสะบ้าย้อย 2566 2 2566-09-04
239 เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ ในเมือง โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ 2565 2 2565-09-13
240 นครพนม เมืองนครพนม ในเมือง โรงพยาบาลนครพนม 2566 2 2566-09-07
241 บุรีรัมย์ นางรอง นางรอง โรงพยาบาลนางรอง 2565 2 2565-09-05
242 พังงา ตะกั่วป่า บางนายสี โรงพยาบาลตะกั่วป่า 2565 2 2565-09-09
243 ระยอง แกลง ทางเกวียน โรงพยาบาลแกลง 2565 2 2565-09-15
244 ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี ท่างาม โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร 2565 3 2565-09-05
245 สระบุรี เมืองสระบุรี ปากเพรียว โรงพยาบาลสระบุรี 2566 2 2566-08-17
246 สุโขทัย ศรีสำโรง คลองตาล โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 2566 2 2566-09-08
247 ขอนแก่น บ้านแฮด โนนสมบูรณ์ โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 2565 3 2565-09-14
248 ตาก เมืองตาก ระแหง โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 2566 2 2566-09-06
249 กระบี่ เมืองกระบี่ ปากน้ำ โรงพยาบาลกระบี่ 2566 2 2566-08-28
250 พัทลุง เมืองพัทลุง คูหาสวรรค์ โรงพยาบาลพัทลุง 2566 2 2566-09-04
251 นครนายก เมืองนครนายก นครนายก โรงพยาบาลนครนายก 2566 1 2566-05-01
252 นครนายก เมืองนครนายก นครนายก โรงพยาบาลนครนายก 2565 2 2565-09-01
253 นครนายก เมืองนครนายก นครนายก โรงพยาบาลนครนายก 2566 2 2566-09-06
254 สงขลา เมืองสงขลา เกาะแต้ว โรงพยาบาลสงขลา 2566 1 2566-05-12
255 สงขลา เมืองสงขลา เกาะแต้ว โรงพยาบาลสงขลา 2566 2 2566-09-11
256 สระบุรี พระพุทธบาท ธารเกษม โรงพยาบาลพระพุทธบาท 2566 2 2566-09-11
257 สงขลา หาดใหญ่ หาดใหญ่ โรงพยาบาลหาดใหญ่ 2565 2 2565-09-01
258 นราธิวาส เมืองนราธิวาส บางนาค โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ 2565 3 2565-09-06
259 นราธิวาส เมืองนราธิวาส บางนาค โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ 2566 1 2566-05-03
260 สงขลา หาดใหญ่ หาดใหญ่ โรงพยาบาลหาดใหญ่ 2566 1 2566-05-03
261 หนองคาย เมืองหนองคาย ในเมือง โรงพยาบาลหนองคาย 2566 2 2566-09-11
262 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ในเมือง โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 2566 2 2566-08-31
263 ลำปาง เมืองลำปาง หัวเวียง โรงพยาบาลลำปาง 2566 1 2566-05-07
264 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ในเมือง โรงพยาบาลพุทธชินราช 2566 1 2566-05-08
265 สุโขทัย สวรรคโลก เมืองสวรรคโลก โรงพยาบาลสวรรคโลก 2566 1 2566-05-08
266 สงขลา หาดใหญ่ หาดใหญ่ โรงพยาบาลหาดใหญ่ 2566 2 2566-09-11
267 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ ท่าอิฐ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ 2565 3 2566-01-05
268 ลพบุรี เมืองลพบุรี เขาสามยอด โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช 2566 2 2566-09-05
269 ยโสธร เมืองยโสธร ตาดทอง โรงพยาบาลยโสธร 2566 2 2566-09-13
270 ยโสธร เมืองยโสธร ตาดทอง โรงพยาบาลยโสธร 2566 1 2566-05-08
271 ชลบุรี พานทอง พานทอง โรงพยาบาลพานทอง 2566 2 2566-09-14
272 อุดรธานี บ้านผือ บ้านผือ โรงพยาบาลบ้านผือ 2566 2 2566-09-12
273 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ในเมือง โรงพยาบาลพุทธชินราช 2566 2 2566-09-06
274 ลำปาง เมืองลำปาง หัวเวียง โรงพยาบาลลำปาง 2566 2 2566-09-14
275 ลำพูน เมืองลำพูน ต้นธง โรงพยาบาลลำพูน 2566 2 2566-08-23
276 ลำพูน เมืองลำพูน ต้นธง โรงพยาบาลลำพูน 2566 3 2566-10-11
277 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม ตลาด โรงพยาบาลมหาสารคาม 2566 1 2566-05-03
278 กำแพงเพชร เมืองกำแพงเพชร ในเมือง โรงพยาบาลกำแพงเพชร 2566 3 2566-10-16
279 ตราด เมืองตราด วังกระแจะ โรงพยาบาลตราด 2565 3 2566-01-05
280 ตราด เมืองตราด วังกระแจะ โรงพยาบาลตราด 2566 1 2566-04-11
281 เชียงราย เมืองเชียงราย เวียง โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 2566 2 2566-08-30
282 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ ปากน้ำ โรงพยาบาลสมุทรปราการ 2566 1 2566-05-10
283 เลย เมืองเลย กุดป่อง โรงพยาบาลเลย 2566 3 2566-10-24
284 เลย เมืองเลย กุดป่อง โรงพยาบาลเลย 2566 2 2566-06-15
285 สิงห์บุรี อินทร์บุรี ทับยา โรงพยาบาลอินทร์บุรี 2566 3 2566-10-26
286 แพร่ เมืองแพร่ ในเวียง โรงพยาบาลแพร่ 2566 2 2566-08-30
287 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี ท่าพี่เลี้ยง โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช 2566 2 2566-09-04
288 ตาก แม่สอด แม่สอด โรงพยาบาลแม่สอด 2566 1 2566-04-21
289 ตาก แม่สอด แม่สอด โรงพยาบาลแม่สอด 2566 2 2566-09-05
290 ตาก แม่สอด แม่สอด โรงพยาบาลแม่สอด 2566 3 2566-11-01
291 น่าน เมืองน่าน ในเวียง โรงพยาบาลน่าน 2566 2 2566-07-06
292 น่าน เมืองน่าน ในเวียง โรงพยาบาลน่าน 2566 3 2566-11-03
293 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด ในเมือง โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 2566 1 2566-02-07
294 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด ในเมือง โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 2566 2 2566-09-02
295 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด ในเมือง โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 2565 3 2566-01-03
296 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด ในเมือง โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 2565 3 2565-09-13
297 น่าน เมืองน่าน ในเวียง โรงพยาบาลน่าน 2565 3 2566-01-12
298 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ ในเมือง โรงพยาบาลสุรินทร์ 2566 2 2566-08-31
299 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ ในเมือง โรงพยาบาลสุรินทร์ 2566 1 2566-05-02
300 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ เมืองใต้ โรงพยาบาลศรีสะเกษ 2565 3 2565-12-15
301 ราชบุรี เมืองราชบุรี หน้าเมือง โรงพยาบาลราชบุรี 2566 2 2566-08-09
302 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร มหาชัย โรงพยาบาลสมุทรสาคร 2566 2 2566-09-05
303 ลำปาง เมืองลำปาง หัวเวียง โรงพยาบาลลำปาง 2565 3 2565-12-26
304 ลำปาง ห้างฉัตร ห้างฉัตร โรงพยาบาลห้างฉัตร 2565 3 2565-12-29
305 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม ท่าถ่าน โรงพยาบาลพนมสารคาม 2565 3 2565-09-05
306 สกลนคร เมืองสกลนคร ธาตุเชิงชุม โรงพยาบาลสกลนคร 2565 3 2566-01-04
307 ชลบุรี พานทอง พานทอง โรงพยาบาลพานทอง 2565 2 2565-08-18
308 สกลนคร เมืองสกลนคร ธาตุเชิงชุม โรงพยาบาลสกลนคร 2566 1 2566-05-09
309 สกลนคร เมืองสกลนคร ธาตุเชิงชุม โรงพยาบาลสกลนคร 2566 2 2566-09-11
310 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ เมืองใต้ โรงพยาบาลศรีสะเกษ 2566 1 2566-04-04
311 ตราด เมืองตราด วังกระแจะ โรงพยาบาลตราด 2566 3 2566-12-06