แบบรายงานคลินิกโรคฯ

ข้อมูลผลการดำเนินงานคลินิกโรคจากการทำงาน

Envocc
ค้นหา:
สังกัด สคร.: จังหวัด: อำเภอ: ตำบล: ช่วงวันที่:
ถึง

ลำดับ จังหวัด อำเภอ ตำบล ชื่อหน่วยงาน ปี พ.ศ. รอบที่ วันที่บันทึกข้อมูล
1 น่าน เมืองน่าน ในเวียง โรงพยาบาลน่าน 2564 3 2564-10-25
2 นนทบุรี เมืองนนทบุรี ตลาดขวัญ กรมควบคุมโรค 2564 1 2564-12-06
3 นนทบุรี เมืองนนทบุรี ตลาดขวัญ กรมควบคุมโรค 2565 1 2565-03-27
4 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี บางปรอก โรงพยาบาลปทุมธานี 2565 1 2565-05-02
5 ระยอง เมืองระยอง ห้วยโป่ง โรงพยาบาลมาบตาพุด 2565 1 2565-05-09
6 อุดรธานี เมืองอุดรธานี หมากแข้ง โรงพยาบาลอุดรธานี 2565 1 2565-05-14
7 นครปฐม เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ โรงพยาบาลนครปฐม 2565 2 2565-05-06
8 ชัยนาท หันคา เด่นใหญ่ โรงพยาบาลหันคา 2565 2 2565-05-24
9 นนทบุรี เมืองนนทบุรี ตลาดขวัญ กรมควบคุมโรค 2565 2 2565-06-15
10 ลพบุรี บ้านหมี่ บ้านหมี่ โรงพยาบาลบ้านหมี่ 2565 2 2565-07-08
11 สมุทรปราการ บางพลี บางพลีใหญ่ โรงพยาบาลบางพลี 2565 2 2565-08-04
12 สิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี บางพุทรา โรงพยาบาลสิงห์บุรี 2565 0 2565-08-17
13 สงขลา จะนะ บ้านนา โรงพยาบาลจะนะ 2565 2 2565-08-18
14 ชัยนาท เมืองชัยนาท ในเมือง โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร 2565 2 2565-09-01
15 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ ปากน้ำ โรงพยาบาลสมุทรปราการ 2564 2 2564-10-25
16 ระยอง เมืองระยอง ห้วยโป่ง โรงพยาบาลมาบตาพุด 2565 2 2565-09-05
17 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา หน้าเมือง โรงพยาบาลพุทธโสธร 2565 2 2565-09-05
18 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ ในเมือง โรงพยาบาลสุรินทร์ 2565 2 2565-08-29
19 บุรีรัมย์ นางรอง นางรอง โรงพยาบาลนางรอง 2565 2 2565-09-05
20 อุดรธานี เมืองอุดรธานี หมากแข้ง โรงพยาบาลอุดรธานี 2565 2 2565-09-05
21 อ่างทอง เมืองอ่างทอง บางแก้ว โรงพยาบาลอ่างทอง 2565 2 2565-09-05
22 สิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี บางพุทรา โรงพยาบาลสิงห์บุรี 2565 2 2565-09-05
23 สุโขทัย ศรีสำโรง คลองตาล โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 2565 2 2565-05-06
24 สิงห์บุรี อินทร์บุรี ทับยา โรงพยาบาลอินทร์บุรี 2565 2 2565-05-27
25 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา โคกกรวด โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา 2565 2 2565-05-05
26 เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี คลองกระแชง โรงพยาบาลพระจอมเกล้า 2565 2 2565-06-03
27 นนทบุรี เมืองนนทบุรี ตลาดขวัญ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2565 2 2565-09-05
28 นครพนม เมืองนครพนม ในเมือง โรงพยาบาลนครพนม 2565 2 2565-09-05
29 พัทลุง เมืองพัทลุง คูหาสวรรค์ โรงพยาบาลพัทลุง 2565 2 2565-09-05
30 ลพบุรี เมืองลพบุรี เขาสามยอด โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช 2565 2 2565-09-07
31 บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ โรงพยาบาลบึงกาฬ 2565 2 2565-08-31
32 นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางกระสอ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า 2565 2 2565-05-03
33 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม ตลาด โรงพยาบาลมหาสารคาม 2565 2 2565-05-23
34 แพร่ เมืองแพร่ ในเวียง โรงพยาบาลแพร่ 2565 2 2565-09-13
35 นราธิวาส สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก 2565 2 2565-09-05
36 เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ ในเมือง โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ 2565 2 2565-09-13
37 เพชรบูรณ์ ชนแดน ชนแดน โรงพยาบาลชนแดน 2565 2 2565-09-14
38 ระยอง แกลง ทางเกวียน โรงพยาบาลแกลง 2565 2 2565-09-15
39 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร มหาชัย โรงพยาบาลสมุทรสาคร 2565 2 2565-09-15
40 พังงา ตะกั่วป่า บางนายสี โรงพยาบาลตะกั่วป่า 2565 2 2565-09-09
41 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ในเมือง โรงพยาบาลขอนแก่น 2565 2 2565-09-15
42 ชลบุรี พานทอง พานทอง โรงพยาบาลพานทอง 2565 2 2565-08-18
43 สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย อ่างทอง โรงพยาบาลเกาะสมุย 2565 2 2565-09-14
44 จันทบุรี เมืองจันทบุรี วัดใหม่ โรงพยาบาลพระปกเกล้า 2565 2 2565-09-15
45 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ ปากน้ำโพ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 2565 3 2565-09-16
46 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร กุดแข้ โรงพยาบาลมุกดาหาร 2565 3 2565-05-21
47 สระแก้ว เมืองสระแก้ว สระแก้ว โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว 2565 3 2565-09-14
48 อำนาจเจริญ เมืองอำนาจเจริญ บุ่ง โรงพยาบาลอำนาจเจริญ 2565 2 2565-04-22
49 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ในเมือง โรงพยาบาลหาราชนครราชสีมา 2565 3 2565-09-14
50 สกลนคร สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน 2565 3 2565-11-01
51 ชุมพร เมืองชุมพร ท่าตะเภา โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 2565 3 2565-09-05
52 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ เมืองใต้ โรงพยาบาลศรีสะเกษ 2565 3 2565-12-15
53 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ เมืองใต้ โรงพยาบาลศรีสะเกษ 2565 3 2565-06-07
54 สมุทรปราการ บางพลี บางพลีใหญ่ โรงพยาบาลบางพลี 2564 3 2564-10-25
55 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ในเมือง โรงพยาบาลหาราชนครราชสีมา 2565 3 2565-10-17
56 สุพรรณบุรี สองพี่น้อง สองพี่น้อง โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่17 2565 3 2565-12-20
57 สุพรรณบุรี สองพี่น้อง สองพี่น้อง โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่17 2565 3 2565-09-05
58 สุโขทัย สวรรคโลก เมืองสวรรคโลก โรงพยาบาลสวรรคโลก 2565 3 2565-12-28
59 พะเยา เมืองพะเยา บ้านต๋อม โรงพยาบาลพะเยา 2565 3 2566-01-03
60 อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี อุทัยใหม่ โรงพยาบาลอุทัยธานี 2565 3 2565-09-05
61 ตาก แม่สอด แม่สอด โรงพยาบาลแม่สอด 2565 3 2565-11-21
62 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี ท่าพี่เลี้ยง โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช 2566 3 2566-01-03
63 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี ท่าพี่เลี้ยง โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช 2565 3 2565-09-12
64 ตาก แม่สอด แม่สอด โรงพยาบาลแม่สอด 2565 3 2565-09-05
65 ลำปาง ห้างฉัตร ห้างฉัตร โรงพยาบาลห้างฉัตร 2565 3 2565-12-29
66 ชัยนาท เมืองชัยนาท ในเมือง โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร 2565 3 2566-01-04
67 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ในเมือง โรงพยาบาลขอนแก่น 2565 3 2566-01-04
68 สุโขทัย ศรีสำโรง คลองตาล โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 2565 3 2566-01-03
69 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี บางปรอก โรงพยาบาลปทุมธานี 2565 3 2565-09-02
70 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี บางปรอก โรงพยาบาลปทุมธานี 2565 3 2566-01-04
71 ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี ท่างาม โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร 2565 3 2565-09-05
72 ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี ท่างาม โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร 2565 3 2566-01-03
73 หนองคาย เมืองหนองคาย ในเมือง โรงพยาบาลหนองคาย 2565 3 2565-06-02
74 ขอนแก่น บ้านแฮด โนนสมบูรณ์ โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 2565 3 2565-09-14
75 สกลนคร เมืองสกลนคร ธาตุเชิงชุม โรงพยาบาลสกลนคร 2565 3 2565-09-13
76 สกลนคร เมืองสกลนคร ธาตุเชิงชุม โรงพยาบาลสกลนคร 2565 3 2566-01-04
77 สมุทรปราการ พระประแดง สำโรงกลาง สถาบันราชประชาสมาสัย 2565 3 2566-01-03
78 สมุทรปราการ พระประแดง สำโรงกลาง สถาบันราชประชาสมาสัย 2565 3 2565-09-15
79 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ในเมือง โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 2565 3 2565-09-02
80 บุรีรัมย์ นางรอง นางรอง โรงพยาบาลนางรอง 2565 3 2565-12-22
81 เชียงใหม่ แม่ริม ดอนแก้ว สำนักงานสาธารณสุขอำเภอค้อวัง 2565 3 2566-01-05
82 ยะลา เมืองยะลา สะเตง โรงพยาบาลยะลา 2565 3 2566-01-04
83 ราชบุรี โพธาราม โพธาราม โรงพยาบาลโพธาราม 2565 3 2565-09-02
84 ราชบุรี โพธาราม โพธาราม โรงพยาบาลโพธาราม 2565 3 2566-01-05
85 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ ท่าอิฐ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ 2565 2 2565-09-15
86 ตราด เมืองตราด วังกระแจะ โรงพยาบาลตราด 2565 1 2565-04-22
87 ตราด เมืองตราด วังกระแจะ โรงพยาบาลตราด 2565 2 2565-09-13
88 นครศรีธรรมราช ทุ่งสง ปากแพรก โรงพยาบาลทุ่งสง 2565 3 2565-09-15
89 อุดรธานี เมืองอุดรธานี หมากแข้ง โรงพยาบาลอุดรธานี 2565 3 2566-01-05
90 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ ท่าอิฐ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ 2565 3 2566-01-05
91 แม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน จองคำ โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ 2565 2 2565-09-06
92 อุดรธานี กุมภวาปี กุมภวาปี โรงพยาบาลกุมภวาปี 2565 3 2566-01-05
93 นครศรีธรรมราช ทุ่งสง ปากแพรก โรงพยาบาลทุ่งสง 2565 3 2566-01-05
94 แม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน จองคำ โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ 2565 3 2566-01-05
95 เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี คลองกระแชง โรงพยาบาลพระจอมเกล้า 2565 3 2566-01-06
96 สงขลา หาดใหญ่ หาดใหญ่ โรงพยาบาลหาดใหญ่ 2565 2 2565-09-01
97 ตราด เมืองตราด วังกระแจะ โรงพยาบาลตราด 2565 3 2566-01-05
98 สงขลา หาดใหญ่ หาดใหญ่ โรงพยาบาลหาดใหญ่ 2565 3 2566-01-06
99 ฉะเชิงเทรา บ้านโพธิ์ บ้านโพธิ์ โรงพยาบาลบ้านโพธิ์ 2565 3 2566-01-04
100 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม ท่าถ่าน โรงพยาบาลพนมสารคาม 2565 3 2565-09-05
101 ราชบุรี เมืองราชบุรี หน้าเมือง โรงพยาบาลราชบุรี 2565 3 2565-12-24
102 นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางกระสอ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า 2565 3 2566-01-05
103 กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ 2565 2 2565-09-15
104 ปัตตานี เมืองปัตตานี สะบารัง โรงพยาบาลปัตตานี 2565 3 2566-01-03
105 ลพบุรี เมืองลพบุรี เขาสามยอด โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช 2565 3 2566-01-06
106 สระบุรี พระพุทธบาท ธารเกษม โรงพยาบาลพระพุทธบาท 2565 3 2566-01-04
107 เชียงใหม่ แม่ริม แม่สา โรงพยาบาลนครพิงค์ 2565 3 2566-01-05
108 เชียงใหม่ แม่ริม แม่สา โรงพยาบาลนครพิงค์ 2565 2 2565-09-02
109 ตาก เมืองตาก ระแหง โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 2565 3 2566-01-04
110 สุโขทัย เมืองสุโขทัย บ้านกล้วย โรงพยาบาลสุโขทัย 2565 3 2566-01-03
111 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร มหาชัย โรงพยาบาลสมุทรสาคร 2565 3 2566-01-10
112 สงขลา เมืองสงขลา เกาะแต้ว โรงพยาบาลสงขลา 2565 3 2566-01-10
113 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ ในเมือง โรงพยาบาลชัยภูมิ 2565 2 2565-08-10
114 ระยอง เมืองระยอง ห้วยโป่ง โรงพยาบาลมาบตาพุด 2565 3 2566-01-06
115 สิงห์บุรี อินทร์บุรี ทับยา โรงพยาบาลอินทร์บุรี 2565 3 2566-01-08
116 เลย เมืองเลย กุดป่อง โรงพยาบาลเลย 2565 3 2566-01-09
117 สตูล เมืองสตูล พิมาน โรงพยาบาลสตูล 2565 3 2566-01-10
118 พัทลุง เมืองพัทลุง คูหาสวรรค์ โรงพยาบาลพัทลุง 2565 3 2566-01-06
119 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ ในเมือง โรงพยาบาลสุรินทร์ 2565 3 2566-01-03
120 เชียงราย แม่จัน แม่จัน โรงพยาบาลแม่จัน 2565 3 2565-09-05
121 อุบลราชธานี วารินชำราบ คำน้ำแซบ โรงพยาบาลวารินชำราบ 2565 2 2565-09-05
122 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ในเมือง โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 2565 3 2566-01-04
123 สุราษฎร์ธานี พุนพิน ท่าโรงช้าง โรงพยาบาลท่าโรงช้าง 2565 2 2565-09-09
124 สุราษฎร์ธานี พุนพิน ท่าโรงช้าง โรงพยาบาลท่าโรงช้าง 2565 3 2566-01-09
125 นราธิวาส เมืองนราธิวาส บางนาค โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ 2565 3 2565-09-06
126 บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ โรงพยาบาลบึงกาฬ 2565 3 2566-01-04
127 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ ในเมือง โรงพยาบาลชัยภูมิ 2565 3 2566-01-10
128 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ตลาดใหญ่ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 2565 3 2565-11-03
129 ตรัง เมืองตรัง ทับเที่ยง โรงพยาบาลตรัง 2565 3 2565-09-05
130 ตรัง เมืองตรัง ทับเที่ยง โรงพยาบาลตรัง 2565 3 2566-01-04
131 สงขลา จะนะ บ้านนา โรงพยาบาลจะนะ 2565 3 2566-01-11
132 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ประตูชัย โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 2565 3 2566-01-05
133 สระบุรี พระพุทธบาท ธารเกษม โรงพยาบาลพระพุทธบาท 2565 2 2565-09-05
134 ระยอง เมืองระยอง ท่าประดู่ โรงพยาบาลระยอง 2565 1 2565-04-26
135 ระยอง เมืองระยอง ท่าประดู่ โรงพยาบาลระยอง 2565 2 2565-09-05
136 ระยอง เมืองระยอง ท่าประดู่ โรงพยาบาลระยอง 2565 3 2566-01-04
137 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ ปากน้ำ โรงพยาบาลสมุทรปราการ 2565 2 2565-08-31
138 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา โคกกรวด โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา 2565 3 2566-01-08
139 กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ 2565 3 2566-01-09
140 อุดรธานี หนองหาน หนองหาน โรงพยาบาลหนองหาน 2565 3 2565-09-02
141 สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย อ่างทอง โรงพยาบาลเกาะสมุย 2565 3 2566-01-12
142 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ ปากน้ำ โรงพยาบาลสมุทรปราการ 2565 3 2566-01-10
143 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม ตลาด โรงพยาบาลมหาสารคาม 2565 3 2566-01-04
144 อุดรธานี หนองหาน หนองหาน โรงพยาบาลหนองหาน 2565 3 2565-05-12
145 พังงา เมืองพังงา ท้ายช้าง โรงพยาบาลพังงา 2565 3 2566-01-05
146 เชียงราย เมืองเชียงราย เวียง โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 2565 3 2566-01-04
147 สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม แม่กลอง โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า 2565 3 2566-01-06
148 น่าน เมืองน่าน ในเวียง โรงพยาบาลน่าน 2565 3 2566-01-12
149 ยโสธร เมืองยโสธร ตาดทอง โรงพยาบาลยโสธร 2565 3 2565-09-05
150 สงขลา สะบ้าย้อย สะบ้าย้อย โรงพยาบาลสะบ้าย้อย 2565 3 2566-01-05
151 สงขลา สะบ้าย้อย สะบ้าย้อย โรงพยาบาลสะบ้าย้อย 2565 2 2565-05-09
152 ลำปาง ห้างฉัตร ห้างฉัตร โรงพยาบาลห้างฉัตร 2565 1 2565-04-22
153 ลำปาง ห้างฉัตร ห้างฉัตร โรงพยาบาลห้างฉัตร 2565 2 2565-09-02
154 สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม แม่กลอง โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า 2565 2 2565-09-02
155 ลพบุรี บ้านหมี่ บ้านหมี่ โรงพยาบาลบ้านหมี่ 2566 1 2566-01-18
156 เชียงราย เมืองเชียงราย เวียง โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 2565 2 2565-09-14
157 นครนายก เมืองนครนายก นครนายก โรงพยาบาลนครนายก 2565 2 2565-09-01
158 ยโสธร เมืองยโสธร ตาดทอง โรงพยาบาลยโสธร 2566 3 2566-01-03
159 กระบี่ เมืองกระบี่ ปากน้ำ โรงพยาบาลกระบี่ 2565 3 2565-08-31
160 กระบี่ เมืองกระบี่ ปากน้ำ โรงพยาบาลกระบี่ 2565 3 2566-01-03
161 สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ พลายวาส โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ 2565 3 2565-12-29
162 สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี มะขามเตี้ย โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 2565 3 2565-09-01
163 ลำปาง เมืองลำปาง หัวเวียง โรงพยาบาลลำปาง 2565 2 2565-09-05
164 ลำปาง เมืองลำปาง หัวเวียง โรงพยาบาลลำปาง 2565 3 2565-12-26
165 ขอนแก่น บ้านแฮด โนนสมบูรณ์ โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 2565 3 2566-01-04
166 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช ในเมือง โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 2565 2 2565-09-02
167 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช ในเมือง โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 2565 3 2566-01-06
168 พะเยา เมืองพะเยา บ้านต๋อม โรงพยาบาลพะเยา 2565 2 2565-09-05
169 สระบุรี เมืองสระบุรี ปากเพรียว โรงพยาบาลสระบุรี 2565 3 2565-05-30
170 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด ในเมือง โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 2565 3 2566-01-03
171 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด ในเมือง โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 2565 3 2565-09-13